Schváleno bylo celkem 72 projektů

Celkem 72 projektů z 96 řádně odevzdaných projektových žádostí na Úřad Regionální rady bylo ve středu 25. června2008 schváleno Výborem Regionální rady.

Úspěšní žadatelé o podporu z ROP budou o schválení svých projektů v nejbližších dnech informováni dopisem předsedy Regionální rady, Libora Lukáše. Ti žadatelé, kteří se nedostali do užšího výběru podpořených žádostí, dostanou písemnou informaci se stručným popisem problematických okruhů v žádosti.

Na jednání výboru bylo schváleno 32 projektů z oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava (předloženo 34), 34 projektů z podoblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 (předloženo celkem 55) a také 6 projektů z oblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – Luhačovicko (předloženo 7 projektů).

Přehled úspěšných projektů je k dispozici v sekci Schválené projekty.