S poslední vyhlášenou výzvou je v platnosti i nová verze smlouvy a to i zpětně

pd.jpg Vyhlášením v pořadí již dvaatřicáté výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava došlo ke změnám ve znění Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava. Regionální rada tímto krokem reagovala na úpravy v administraci programu před koncem programovacího období v roce 2013 a také na připomínky Ministerstva financí ČR.

Aktuální znění smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt financovaný z ROP Střední Morava je ZDE.