Rozšíření okruhu žadatelů na vzdělávání

web_projekty01.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava rozšiřuje okruh žadatelů/příjemců platných pro výzvu č. 16/2009 na podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Konkrétně se jedná o rozšíření oprávněných žadatelů/příjemců podpory o školské právnické osoby zřizované podle §124, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Změna je oproti původnímu zadání znění výzvy upravena metodickým oznámením č. 27 s platností od 27.11.2009.