Rozpočet Regionální rady na rok 2007

Finanční hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen "RR") se řídí ročním rozpočtem, jehož schválení je, na základě ustanovení § 16 odst. (2) a § 17 (5) zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno výboru Regionální rady (dále jen "výbor").

Dokument ke stažení