ROP Střední Morava využije peníze z EU

DSC09907.jpg Olomouc, 2. 10. 2014 – Aktuálním tématem v oblasti čerpání evropských fondů v programovém období 2007-2013, které souvisí s jeho uzavíráním, je nevyužití finančního rámce, který měla Česká republika k dispozici. ROP Střední Morava ovšem patří - s ohledem na využití finančního plánu - mezi operační programy s nejnižším rizikem.

Uzavírání nyní již starého období 2007-2013 bude aktuálním tématem až do jara 2016, kdy  budou probíhat poslední platby (proplatit lze výdaje uskutečněné do 31.12.2015). Odhaduje se, že z finančního rámce roku 2014 Česká republika nevyčerpá až 24 miliard korun. Celkově nevyčerpaná částka za celé období by dle odhadů mohla dosáhnout až 50 miliard korun. Podle dnes známých informací využije ROP Střední Morava celou finanční alokaci programu a spolu s dalšími dvěma Regionálními operačními programy tak patří mezi programy s nejnižším rizikem.

Aktuálním stavem finančních prostředků, které má ROP Střední Morava k dispozici, se na svém posledním jednání (30. září 2014) zabýval i Výbor Regionální rady Střední Morava. Díky intervencím České národní banky se finanční alokace programu zvýšila o téměř 42 milionů korun. Byla tedy provedena aktualizace finančního plánu a zůstatku, ze které vyplynulo, že plánování ROP Střední Morava umožní využít celkový finanční rámec programu. Na základě těchto informací a s ohledem na předpokládaný zůstatek alokace programu bylo navrženo vyhlásit výzvu v objemu cca 180 mil. Kč, která bude zaměřena na silnice II. a III. třídy. O vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí bude rozhodnuto na příštím jednání Výboru Regionální rady v druhé půlce října.

V programovém období 2007-2013 měl ROP Střední Morava k dispozici 18,5 miliardy korun. Proinvestováno již bylo 13 miliard korun, zbývajících 5,5 miliardy korun bude ještě do konce roku 2015 proplaceno. Ukončeno již bylo 730 projektů a dalších 500 jich je ve fázi realizace. Podpořeny byly projekty obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací. Dotace z ROP Střední Morava rovněž přispěly ke vzniku téměř 1500 pracovních míst.

  

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz