ROP Střední Morava vyplatil příjemcům již 16 miliard korun

euro_coins.jpg Olomouc, 25.8.2015 – ROP Střední Morava v uplynulém týdnu překonal hranici 16 miliard korun odeslaných na účty příjemců dotace z tohoto operačního programu. Z celkové finanční alokace programu, která pro období 2007-2013 činila 18,3 miliardy korun, zbývá ještě proplatit 2,3 miliardy korun. Tyto prostředky musí být ze strany příjemců vyúčtovány nejpozději do 31.12.2015.

Tempo proplácení dotací z ROP Střední Morava se s blížícím se termínem uzavírání programu zvyšuje. Zatímco v roce 2013 putovalo na účty příjemců 1,8 miliardy, v roce 2014 to bylo už 2,3 miliardy a za letošní rok byly jen k datu 20.8.2015 vyplaceny již 2 miliardy korun.  Zbývající částka – cca 2,3 miliardy – pak bude příjemcům odeslána v průběhu následujících měsíců. ROP Střední Morava se řadí k programům, kterým se podaří využít vyčleněnou finanční alokaci. „Jsem velmi rád, že přes všechny komplikace, se kterými jsme se v průběhu administrace programu potýkali, ať už v podobě oslabování koruny nebo odstupování projektů od realizace na poslední chvíli, se nám podařilo využít finanční rámec, který byl v uplynulém programovém období pro Olomoucký a Zlínský kraj k dispozici“, uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady.

Hranice 16 miliard byla překonána proplacením 12milionové žádosti o platbu, kterou předložila Správa silnic Olomouckého kraje k projektu vybudování nového mostu a úseku silnice v Dlouhé Loučce na Olomoucku.

K projektům, kterým byly z ROP Střední Morava vyplaceny nejvyšší dotace, patří revitalizace budov v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, tzv. 14|15 BAŤŮV INSTITUT, na jehož realizaci získal Zlínský kraj dotaci 486 milionů korun. V Olomouckém kraji byla největší dotace vyplacena Dopravnímu podniku města Olomouce na obnovu vozového parku tramvají, a to 272 milionů korun. Díky této dotaci bylo pořízeno 14 nových oboustranných tramvají a další 4 tramvaje prošly celkovou modernizací.

V programovém období 2007-2013 přijal ROP Střední Morava, jehož prostřednictvím jsou čerpány finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkem 2 489 projektových žádostí. Dotaci získalo cca 1 250 projektů. Nejvíce podpořených projektů (682) se týkalo rozvoje měst a venkova. V oblasti dopravní infrastruktury a veřejné dopravy bylo podpořeno 279 projektů a na rozvoj cestovního ruchu 296 projektů.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz