ROP Střední Morava už poslal do regionu 18 miliard, celkem bylo investováno 29 miliard

jedno_euroweb.jpg Olomouc, 27.4.2016 – Už 18 miliard korun bylo proplaceno příjemcům dotace z ROP Střední Morava. Z finančního objemu, který byl vyčleněn na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje, ještě zbývá proplatit přibližně 300 milionů korun. Celkově bylo v regionu díky dotacím proinvestováno více než 29 miliard.

Více než 8 let proudí do Olomouckého a Zlínského kraje prostřednictvím ROP Střední Morava dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Od roku 2007 bylo díky evropským penězům podpořeno 1 263 projektů s celkovou dotací 18,3 miliard korun.

Nejvíce projektů, celkem 771 (s dotacemi 7,9 miliardy korun), realizovala města, obce a jejich organizace. Kraje a jimi zřízené a založené organizace získaly finanční podporu 7,2 miliardy korun pro 249 svých projektů. Příjemci z řad podnikatelů uspěli s celkem 164 projekty, které byly podpořeny částkou 2,6 miliardy korun. Zbývajících 79 projektů za 600 milionů korun realizovaly další subjekty, především neziskové organizace.

Posledních 300 milionů korun, které ještě z celkové finanční alokace ROP Střední Morava zbývá proplatit, bude odesláno na účty příjemců do konce května t. r. Jedná se z velké části o závěrečné platby obcím, které se svými projekty uspěly v poslední výzvě zaměřené na rozvoj venkova.

K částce 18,3 miliardy korun, která byla v uplynulém programovém období mezi projekty v Olomouckém a Zlínském kraji rozdělena, přispěl veřejný sektor dalšími 6,9 miliardami korun a podnikatelé dalšími 4,2 miliardami korun ze soukromých zdrojů. Celkový objem investic tak činil 29,4 miliardy korun.

ROP Střední Morava zodpovídal v programovém období 2007-2013 za uplatnění dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Olomouckém a Zlínském kraji. Nástupcem regionálních programů je v novém období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz