ROP Střední Morava se připojuje k trestnímu řízení proti bývalým zaměstnancům

Olomouc, 22.4.2015 - Minulý týden Policie ČR obvinila tři již bývalé zaměstnance Úřadu Regionální rady z protiprávního jednání. Na základě interního prošetřování celé události byl s obviněnými zaměstnanci okamžitě ukončen pracovní poměr. Úřad se také jako poškozená strana 21.4. připojil k trestnímu řízení zahájenému Policií ČR.

„Je mi nesmírně líto, že k tomuto jednání došlo. Bylo jím poškozeno jak dobré jméno projektů, které jsme financovali, tak i Regionální rady Střední Morava a našich zaměstnanců. Ačkoliv úřad přijal přísnou protikorupční strategii, individuálnímu pochybení nikdy nelze zcela zabránit. V osobní rovině je pro mě těžké pochopit a vyrovnat se s tím, že sedm let společně s nejbližšími spolupracovníky u jednoho stolu vytváříme pravidla a hodnoty, které jsou za zády a navíc při znalosti důsledků vědomě porušovány,“ řekl Ivan Matulík, ředitel Úřadu regionální rady Střední Morava.

Účelem evropských fondů je zajistit dosahování stanovených cílů rozvoje daného území. Dotace na realizaci projektů jsou jen nástrojem, jimiž je tohoto rozvoje dosahováno. V rámci ROP Střední Morava již bylo podpořeno 1 200 projektů, proplaceno cca 15 miliard korun a zůstává proplatit ještě více než 3 miliardy korun.

Aby vůbec mohly finanční prostředky směřovat na projekty, bylo nutné vybudovat tzv. řídící a kontrolní systém, který je ministerstvem financí již od roku 2007 pravidelně kontrolován. Jedním z principů budování tohoto systému je oddělenost zodpovědností jednotlivých zaměstnanců tak, aby při případném selhání jednotlivců bylo možné zjistit nejen míru pochybení, ale rovněž přijmout odpovídající opatření. Úřadu zatím není známa žádná skutečnost, která by svědčila o selhání systému. Vyloučení střetu zájmů je zajištěno v etickém kodexu, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy každého zaměstnance. Úřad Regionální rady se přihlásil k tzv. nulové toleranci při porušení tohoto kodexu.

„Zaměstnanci, kteří dnes na úřadě pracují, se sem hlásili právě proto, že se chtějí podílet na aktivitách, které přispívají ke zlepšování života lidí v Olomouckém a Zlínském kraji. Tuto práci mají rádi a chtějí sloužit veřejnosti. Většina z nich zde pracuje více než pět let a věnovali této činnosti velkou část svého profesního života. Vznesená obvinění vůči třem zaměstnancům úřadu z „korupce“, která jsou porušením rovných podmínek a principů, se tak každého zaměstnance osobně dotýkají“, doplnil ředitel Matulík.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz