ROP Střední Morava podpořil opravu nejvíce poškozené silnice na Prostějovsku

img_8990.jpg Dnes byl slavnostně otevřen průtah v obci Výšovice. Komunikace, která byla v minulosti označována za nejpoškozenější v okrese, se dočkala nejen nového povrchu, směrových prvků a dopravního značení, ale také vybudování bezpečnostních ostrůvků, nových autobusových zastávek a dešťové kanalizace. Bezpečnost chodců zvýší vybudované chodníky.

Stav výšovické vozovky byl nevyhovující již několik let. Během rekonstrukce byly kompletně vyměněny všechny vrstvy silnice včetně jejího podloží.  Nová vozovka má povrch z odolného nízkohlučného asfaltového betonu, který snižuje hluk od kol projíždějících automobilů.

Zásadními opravami prošly také autobusové zastávky. Ty jsou nyní zálivové, takže nezasahují do jízdního pruhu. Díky tomu nedochází ke zdržování ostatní dopravy. Nástupní hrana zastávek má bezbariérovou úpravu.

Opraven byl i most přes potok Vřesůvka. Ten se dočkal nového povrchu a izolací nosné konstrukce, bylo zamezeno dalšímu zatékání na opěry mostu. Zároveň bylo provedeno i opevnění koryta vodního toku.

Stavební práce na úseku o délce 1,3 km probíhaly od července roku 2014 do letošního června. Celkové náklady stavby dosáhly částky 56,2 milionů korun. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava, a to částkou 38,5 milionů korun. Olomoucký kraj uhradí z rozpočtu přes 9 milionů a podíl obce Výšovice je takřka 8,6 milionů korun.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz