ROP Střední Morava podpoří další projekty v regionu

03_web01.jpg Projekty za 650 milionů schválil na posledním letošním jednání Výbor Regionální rady. Na střední Moravě budou nejen nové silnice, ale i atraktivní sportoviště u základních škol v Olomouci nebo nové zázemí pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Ve Zlínském kraji se jedná zejména o výstavbu nových úseků či rekonstrukci silnic II a III třídy v celkové délce devíti kilometrů. Největší schválenou investiční akcí je vybudování jihovýchodního obchvatu města Holešova. Jen z Regionálního operačního programu Střední Morava zde bylo vyčleněno 287 milionů korun. V Olomouckém kraji se připravují nové učebny a sportovní hřiště, které budou vybudovány v mateřských a základních školách města Olomouc. Investice do městských škol a školek je v souladu s nastavením integrovaného plánu rozvoje města Olomouc, z něhož jsou financovány například městské parky. ROP Střední Morava v této oblasti městu přispěje částkou 67 milionů korun.

 

Dále byl Výborem Regionální rady schválen projekt jesenického aquaparku. Bezmála dvousetmilionová investice svým charakterem významně napomůže rozvoji cestovního ruchu na Jesenicku. Z ROP Střední Morava bude financována část ve výši 79,5 milionů korun. Město Jeseník projekt aqvaparku do ROP Střední Morava předložilo podruhé. Oproti původní variantě byl celkový rozpočet stávajícího projektu snížen o sto milionů korun.

 

Mimo realizaci nových projektů bude také vyhlášena další výzva z ROP Střední Morava v celkovém objemu 474 mil. Kč. Ta je naplánovaná na 9. ledna 2012 a týká se podoblasti podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (219 mil. Kč), 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury (100 mil. Kč) a podoblasti 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel (155 mil. Kč). Integrované plány pro města nad 5 000 obyvatel budou řešeny na základě vyhledávací analýzy zpracované Zlínským krajem ve městech Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Luhačovice a Kroměříž. Tato města mohou do poloviny března příštího roku předkládat plány řešení problémových území. Předpokládáno je vícezdrojového financování, čili spolupráce veřejného i soukromého sektoru.

 

Na konci roku 2011 vrcholí i příprava nového plánovacího období v letech 2014 až 2020. V této souvislosti budou Úřadem Regionální rady v první polovině roku 2012 připraveny odborné konference a semináře na toto téma. S přípravou na budoucí programovací období souvisí i návrh využití finančního nástroje Jessica v Olomouckém a Zlínském kraji. Jessica umožňuje využít prostředky strukturálních fondů EU prostřednictvím jiného mechanismu, než je standardní grantové financování, jak jej známe dnes, a umožňuje zapojit soukromé investice. Na rozdíl od tradičních grantových projektů prostřednictvím Jessica budou podporovány projekty s určitou mírou návratností.

 

 

Přehled schválených projektů v Olomouckém a Zlínském kraji