ROP Střední Morava peníze z EU využije

euro_coins.jpg Olomouc, 19.2.2016 – Z posledních informací  Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že Česká republika za programové období 2007-2013 nevyčerpá z evropských fondů cca 30 miliard korun. ROP Střední Morava, který zodpovídá za uplatnění dotací v Olomouckém a Zlínském kraji, patří mezi programy, které stanovené prostředky využijí.

ROP Střední Morava se problematikou efektivního vyčerpání evropských peněz zabývá průběžně. Při řízení programu např. musel řídicí orgán reagovat na kurzové rozdíly, které čerpání dotací výrazně ovlivňují. Současně bylo potřeba ošetřit riziko tzv. přezávazkování programu, ale současně nastavit systém čerpání tak, aby stanovená finanční alokace programu byla využita.

„Problém kurzových rozdílů a přezávazkování je u ROP Střední Morava řešen s využitím tzv. klouzavé dotace. Ta je uplatňována již od roku 2012. Po provedené bilanci jsou žádosti o platbu propláceny s ohledem na reálný zůstatek, který je ovlivněn právě kurzovými rozdíly, ale také úsporami z veřejných zakázek u jednotlivých projektů nebo finančními korekcemi,“ uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady. 

Výbor Regionální rady na svém únorovém jednání schválil (na základě analýzy provedené k 31.  lednu 2016) vyplacení maximální výše dotace u 118 projektů v rámci tzv. klouzavé dotace. Mezi ně patří i 33 projektů obcí, které byly jako poslední schváleny v srpnu loňského roku. Kromě toho se výbor zabýval i tzv. nedokončenými projekty. Příjemci, u kterých nastaly objektivní okolnosti, které jim znemožnily dokončení projektu do 31.12.2015, tak mohou pokračovat v realizaci projektu i v roce 2016, a to z vlastních zdrojů. Dotace z ROP Střední Morava jim bude poskytnuta ale pouze na způsobilé výdaje, které příjemce realizoval a uhradil do 31.12.2015. Výbor Regionální rady schválil celkem 8 nedokončených projektů.

ROP Střední Morava disponoval v programovém období 2007-2013 finanční alokací 18,3 miliardy korun. V současné době je z této částky vyplaceno 17,5 miliardy korun, zbývajících 800 milionů korun bude proplaceno do konce května letošního roku. Celkem bylo podpořeno 1 266 projektů krajů, měst, obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které byly zaměřeny na rozvoj dopravní infrastruktury, zvýšení kvality života ve městech a obcích a na podporu rozvoje cestovního ruchu.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz