ROP Střední Morava je třetím nejúspěšnějším programem z pohledu proplacených prostředků

2_euro.jpg Olomouc, 3.2.2015 - V souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 se stále častěji hovoří o schopnosti České republiky vyčerpat z evropských fondů všechny peníze, které měla v tomto období k dispozici. Některým operačním programům se daří čerpat dotace velmi obtížně, což ovšem není případ ROP Střední Morava. Ten dlouhodobě patří k programům, které mají ve využití  peněz z evropských fondů dobré výsledky, a lze očekávat, že vyčerpá všech 18 miliard, které měl v uplynulém období k dispozici.

Úspěšnost ROP Střední Morava dokládají i poslední statistiky, které nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Z podkladů, které bude ministerstvo předkládat vládě a které máme k dispozici, je zřejmé, že ROP Střední Morava je třetí z celkem 17 programů s nejvyšším podílem proplacených prostředků“, uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava. „Jsou programy, které mají proplatit ještě více než 30%, jeden program dokonce až 40% z celkového objemu EU fondů určených pro období 2007-2013. Nám zbývá proplatit přibližně 25% prostředků z celkového finančního rámce programu, což činí asi 4 miliardy korun. To je téměř dvakrát tolik, než v běžném roce v minulých letech“, doplnil Matulík. Uvedl také, že úřad je na takové množství práce připraven: „Posílili jsme Odbor kontroly a plateb, který má administraci projektů na starosti. Věřím, že spolu s příjemci se nám společně podaří finanční prostředky využít.“

V průběhu celého programového období bylo na Úřad Regionální rady předloženo 2 362 projektů za více než 33 miliard korun. Úspěšných bylo 1215 projektů. Ve srovnání s ostatními regionálními operačními programy má ROP Střední Morava o 15 až 20% více podpořených projektů. Je to důsledek toho, že žadatelé předkládají více menších projektů. Dokončeno už je 840 projektů za 14 miliard, zbývající jsou v procesu realizace a musí být hotovy do 31.12.2015. Peníze z ROP Střední Morava mířily především na zkvalitnění regionální silniční sítě a na rozvoj měst a obcí. Dotace rovněž přispěly ke vzniku téměř 1 500 pracovních míst.

Podle dnes známých informací ROP Střední Morava využije celkovou finanční alokaci programu. K tomuto stavu přispělo dobré finanční plánování i přijatá opatření, která umožňují efektivní a plynulé čerpání evropských peněz. Nyní například běží výzva k předkládání projektů určená pro malé obce. Ty můžou na opravy veřejných prostranství či místních komunikací získat 200 milionů korun. Uzavírání nyní již „starého období“ (2007-2013) bude aktuálním tématem až do jara 2016, kdy se budou provádět poslední platby. Poté také budou známa finální čísla, která ukážou, jak byl operační program při čerpání úspěšný.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz