ROP Střední Morava je schválen

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava je schválen – Evropská komise o tom rozhodla dne 3. prosince 2007.

"Pro nás se tím na jedné straně uzavřel dvouletý proces příprav a jednání s Evropskou komisí, na straně druhé se před námi otevírá období realizace programu, což v mnoha krocích nebude jednoduché," komentoval schválení programu ředitel Úřadu Regionální rady, Ivan Matulík.
Pro region soudržnosti Střední Morava to znamená přípravu kvalitních programů v oblasti dopravy, integrovaného rozvoje měst a venkova a v oblasti cestovního ruchu. Na všechny podporované oblasti je v plánovacím období 2007 až 2013 z evropských fondů vyčleněno celkem 19 mld. Kč.
Spolu s ROP Střední Morava bylo schváleno všech sedm regionálních operačních programů, operační program doprava a průmysl a inovace. Vyvrcholení schvalovacího procesu bude uzavřeno slavnostním podpisem za účasti zástupců Evropské komise a krajů v Praze dne 11. prosince 2007.