ROP Střední Morava dostane 600 milionů navíc, schválila to Vláda ČR

2_euro.jpg Realokaci mezi operačními programy schválila na svém jednání dne 22. května 2013 Vláda České republiky. Pro ROP Střední Morava to znamená posílení alokace programu přibližně o 600 milionů korun. Peníze budou určeny na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice.

Mezi šest regionálních operačních programů byly rozděleny peníze, které nevyčerpá ROP Severozápad a operační program Technická pomoc. Vláda jednala celkem o 3,6 miliardách korun. Realokaci navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které zároveň provedlo i analýzu potřebnosti v jednotlivých regionech. Přidělené peníze mají být do konce roku 2013 zapojeny do programu a využity na vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, sociální integraci, silnice a ekologickou městskou dopravu. V jakém objemu budou jednotlivé oblasti posíleny, o tom bude rozhodovat Monitorovací výbor Střední Morava na svém zasedání 11. června. Zároveň bude výboru navrženo i konkrétní zacílení podpory ve stanovených oblastech. Do konce roku 2013 musí o změně rozhodnout i Evropská komise. I přesto zástupci ROP Střední Morava předpokládají, že výzvy z navýšené alokace by mohly být s největší pravděpodobností vyhlášeny už letos v srpnu.

 

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v ROP Střední Morava v letech 2007 až 2013 původně vyčleněno celkem 17,5 miliardy korun. Z toho jsou již schváleny projekty za 16,2 miliardy a zbývajících 1,3 miliardy jsou projekty v administraci nebo na ně byla vyhlášena výzva. Mezi největší příjemce dotace z ROP Střední Morava patří města a obce (42% z celkové alokace programu), dále kraje (36%), podnikatelé (17%), neziskové organizace (3%) a Regionální rada (2%).