ROP: finance pro váš investiční záměr

web_5.jpg Více než 300 zájemců z Olomouckého i Zlínského kraje přilákala konference s názvem ROP: finance pro váš investiční záměr (Olomouc 2. září, Zlín 8. září), která se zaměřila na to, jak v budoucnu využít peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava.

"Jedním ze základních postupů, jak zajistit bezproblémovou realizaci rozvojových projektů v regionu je informovat žadatele o tom, jak být nejen úspěšnými žadateli, ale i úspěšnými příjemci," řekl místopředseda Regionální rady a zlínský hejtman, MVDr. Stanislav Mišák. Kromě informací o aktuálním čerpání ROP Střední Morava konference poskytka informace o novém modelu hodnocení projektů a konceptu realizace plateb. "V nově vyhlašovaných výzvách jsme zúročili zkušenosti z předcházejících výzev. Výsledkem je nový model hodnocení projektů, který předpokládá dvouetapový systém hodnocení projektů," vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Žadatel v první etapě předloží pouze projektový záměr podpořený marketingovou analýzou, kterým doloží potřebnost a efektivitu plánované investice. Až v druhé etapě, po doporučení Výborem Regionální rady, projekt dopracovává do jeho finální podoby. "Od nově nastaveného systému si slibujeme zejména úsporu financí potřebných na dopracování projektové dokumentace. Žadatel bude investovat své prostředky do zpracování žádosti až tehdy, pokud mu Výbor Regionální rady řekne, že jeho záměr uspěl v soutěži s ostatními," doplnil ředitel úřadu. Nově nastavený systém ocení zejména žadatelé v oblastech, které v minulých měsících zaznamenávaly vysoký převis poptávky (obce - revitalizace, města volný čas).

Prezentace připravené pro konferenci jak v Olomouci, tak ve Zlíně jsou k dispozici ZDE, (vč. pracovních workshopů).