Řídící výbor schválil první projekty v rámci Iniciativy Interreg IIIA ČR - Polsko

Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA ČR - Polsko schválil na svém prvním jednání dne 21. 6. 2005 seznam projektů doporučených k financování z prostředků Evropské unie. Žadatelé z Olomouckého kraje byli úspěšní ve čtyřech případech. Seznam schválených projektů naleznete zde.