Revize Smlouvy o poskytnutí dotace

Upřesnění a aktualizace vybraných částí Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt je výsledkem dosavadních zkušeností odboru kontroly a plateb s přípravou podkladů nezbytných pro podpis Smlouvy.

Po prosincovém jednání Výboru Regionální rady je schválená verze č. 6.4, která je platná pro všechny doposud vyhlášené výzvy.

Dokument ke stažení