Revize metodického oznámení o postupech účtování DPH

web_2.jpg Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který je nejrozsáhlejší novelizací zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od doby jeho vzniku. Hlavními důvody novely je odstranění rozdílného přístupu k osobám s daňovou povinností a zajištění souladu zákona o DPH se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému DPH.

Úplné znění metodického oznámení je ZDE.