Revize metodického oznámení k výzvě 02/2007

První revize metodického oznámení V 02/2007 MO 05 znamená upřesnění postupu pro výpočet indikátoru s názvem  "Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí" v době po ukončení realizace projektu.

Podkladem pro stanovení hodnoty tohoto indikátoru je provedení místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními respondenty je cílová skupina uvedená v projektové žádosti.

Dokument ke stažení

Bližší podrobnosti k revizi jsou uvedeny v Místním šetření pro stanovení hodnoty indikátoru: Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí.