Revize Metodického oznámení č. 44

web_2.jpg Dne 6.1.2015 byla vydána revize Metodického oznámení č. 44 R1 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Touto revizí metodického oznámení byl zpřesněn nastavený administrativní postup na základě dotazu příjemce.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 6. 1. 2015.

Revizi Metodického oznámení č. 44 R1 naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/5095/