Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

K datu 17. 6. 2020 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R3 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, a to v návaznosti na aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.1. Aktualizace byla provedena v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s výskytem COVID-19, která výrazně ovlivnila udržitelnost projektů realizovaných z ROP Střední Morava, respektive vedla k dočasnému omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti), které se následně promítne do nenaplnění monitorovacích indikátorů.

Předmětem revize metodického oznámení je:

-     doplnění nové podstatné změny v době udržitelnosti Dočasné omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti)

Omezení využívání výstupů projektu, které nastalo na jaře 2020, mají příjemci povinnost oznámit do 31. 7. 2020.

-       rozšíření podstatné změny v době udržitelnosti Změna (nedodržení) hodnoty monitorovacích indikátorů a horizontálních témat po dobu jeho udržitelnosti o bod č. 4 Nenaplnění monitorovacích indikátorů z důvodu dočasného omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti)

Součástí metodického oznámení jsou formuláře:

-        formulář D38a - Oznámení příjemce o podstatných změnách - omezení využívání výstupů – slouží k oznámení dočasného omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti),

-        formulář D38 - Oznámení příjemce o podstatných změnách – revize stávajícího formuláře, upraveno na nenaplnění monitorovacích indikátorů z důvodu dočasného omezení využívání výstupů projektu

Příjemci mají možnost využít individuálních konzultací s pracovníky odboru kontroly a plateb. Pracovníci odboru kontroly a plateb zároveň rozeslali adresné emaily příjemcům, jejichž projekty se nacházejí v udržitelnosti.

Metodické oznámení č. 43 R3 a formuláře D38a - Oznámení příjemce o podstatných změnách - omezení využívání výstupů a D38 - Oznámení příjemce o podstatných změnách naleznete na 

D38 Změnový formulář oznámení příjemce o podstatných změnách
D38a Změnový formulář oznámení příjemce o podstatných změnách - omezení využívání výstupů
V 2014 MO 43 R3 Předkládání MZ o zajištění udržitelnosti