Revize Metodického oznámení č. 35 R2 - Upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – Dopracování projektů

K datu 11.6.2014 byla provedena revize tohoto dokumentu, která spočívá v upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – dopracování projektů.

Revidované MO č. 35 R2 je ke stažení na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4910/