Revitalizace Panského dvora v Kunovicích je u konce

Kunovice1.jpg Od března letošního roku probíhala v areálu Panského dvora v Kunovicích realizace stavební akce pod názvem   Revitalizace veřejného prostranství – Panský dvůr.

Město Kunovice získalo dotaci z  Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt pod názvem  Revitalizace veřejného prostranství – Panský dvůr Kunovice, prioritní osa 2.  Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory    2.2.1 Fyzická revitalizace území. Celkové náklady stavby jsou přibližně 13,5 mil. Kč z nichž 11 016 153 Kč je hrazeno z dotace ROP Střední Morava. Předmětem stavby byla revitalizace zchátralého území ve středu města pro každodenní potřeby občanů města. V rámci stavby došlo k demolicích části stávajících objektů, výstavbě kanalizace, vodovodu a plynovodu, chodníku a komunikace, veřejného osvětlení a zejména k provedení sadových úprav doplněných o prvky městského mobiliáře a dětských atrakcí. Stavba byla k 30. 6. 2009 dokončena a předána. V současné době probíhá kolaudace jednotlivých objektů. Po vydání kolaudačních rozhodnutí bude stavba na konci července předána do užívání občanům.