Ve Valašském Meziříčí mají nový dům sociálních služeb

valmez.jpg Zařízení vzniklo rekonstrukcí bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Žerotínově ulici ve Valašském Meziříčí a bude fungovat jako centrum nabízející seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním komplexní služby.

Přestavba téměř sto let staré budovy na Dům sociálních služeb, která byla dokončena o dva měsíce dříve oproti původním plánům, je první etapou projektu nazvaného Seniorpark. Slavnostního otevření se zúčastnili i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do tohoto projektu a díky nimž se zde můžeme dnes společně radovat z toho, že se podařila dobrá věc. Přál bych si, aby toto nové zařízení bezproblémově sloužilo svým klientům a ti aby se zde cítili dobře,“ uvedl hejtman Mišák. Dům sociálních služeb, jehož provozovatelem bude Diakonie Českobratrské církve evangelické, nabídne odpovídající zázemí pro občany, kterým jejich zdravotní stav již neumožňuje samostatný pobyt v domácím prostředí. Většinou se bude jednat o klienty - seniory, kteří jsou po léčení závažného onemocnění a stabilizaci zdravotního stavu propuštěni z nemocnice, avšak vyžadují zvýšenou zdravotní ošetřovatelskou péči. Klienti zde budou moci využít různé typy sociálních služeb během krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých pobytů se zajištěním celodenní ošetřovatelské péče.
Ve zrekonstruované budově se bude rovněž nacházet základna pro terénní zdravotní ošetřovatelskou a domácí péči, denní stacionář pro 10 klientů, půjčovna kompenzačních pomůcek, oddělení sociálních lůžek a specializované oddělení pro osoby se sníženou schopností komunikace v důsledku mozkových příhod nebo jiných zdravotních problémů.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosáhly částky téměř 43 milionů korun. Investorem bylo město Valašské Meziříčí. Kromě vlastních zdrojů město k financování využilo i prostředky z Regionálního operačního programu Střední Morava a Státního fondu životního prostředí.


Zpracoval: Jan Vandík na www.kr-zlinsky.cz (s využitím tiskové zprávy města Valašské Meziříčí)