Registrace na seminář: Veřejné zakázky u projektů financovaných z ROP

PENIZE_1.jpg Cílem připravovaného semináře je seznámit žadatele/příjemce s nejčastějšími chybami, které se objevují při realizaci veřejných zakázek u projektů financovaných z ROP Střednbí Morava. Nedostatky ve veřejných zakázkách totiž mohou vést k sankcím, resp. ke krácení přidělené dotace.

Název semináře: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Datum: 15. srpna 2012 od 10:00 - 15:15 hodin

Místo: Kroměříž, Dům kultury, Tovačovského 2828 (www.dk-kromeriz.cz)

Program:

10:00 – 12:00               
Důvody (pozadí) novelizace zákona o veřejných zakázkách
Dopady novelizace na vymezení postavení zadavatele a na druhy veřejných zakázek
Profil zadavatele a uveřejňovací povinnost
Předběžné oznámení

 

12:00 – 12:20                přestávka

 

12:20 – 13:30               

Novelizované postupy v zadávacích řízeních (zejména zjednodušené podlimitní řízení)
Zadávací dokumentace

 

13:30 – 13:40                přestávka

 

13:40 – 14:45               

Kvalifikace, Hodnotící kritéria, Další instituty, Řízení u ÚOHS

 

14:45 – 15:15               

Vazba novelizovaného  zákona na metodiku ROP SM – Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

 

Lektor: Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

 

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.