Registrace na seminář pro příjemce dotace z ROP SM - Udržitelnost projektu Zlín 11.12.2013

web___kolen__.jpg Úřad Regionální rady pořádá seminář zaměřený na udržitelnost projektu. Seminář bude probíhat ve Zlíně dne 11. prosince 2013 od 10:00 - 12:00. Registrace na seminář je zdarma.    

ZLÍN - 11. prosince 2013 – 10:00 hodin

23. budova TIC, Vavrečkova 5262, 4. patro

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Základní podmínky a pojmy a zkušenosti

10:30 – 11:00 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti

- obsah monitorovací zprávy

- přílohy monitorovací zprávy

11:00 – 11:45 Změny v době udržitelnosti

- podstatné

- nepodstatné

- naplňování monitorovacích indikátorů

11:45 – 12:00 Nakládání s majetkem

12:00 Diskuze

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Blanka Králová, blanka.kralova@rr-strednimorava_cz

(587 333 321 / 739 002 403)

Pozvánka na seminář pro příjemce ROP SM - Urdžitelnost projektu

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.