Evropské regiony čekají po roce 2013 změny

vlajka_EU_01.jpg Čím méně rozvinutý region, tím více peněz by měl po roce 2013 dostat na základní infrastrukturu. Rozvinuté regiony by se zas měly více zaměřit na vědecké inovace a zvyšování ekonomické efektivity. Na tom se společně shodli hejtmani krajů pod vedením Radko Martínka, hlavního vyjednavače budoucího programovacího období EU při Asociaci krajů ČR

„Regiony po roce 2013 získají z Evropské unie výrazně méně finančních prostředků, než tomu bylo doposud. V ideálním případě budou čerpat 70 procent současného objemu,“ uvedl Radko Martínek. Podle něj musí Česká republika v novém programovacím období po roce 2013 respektovat posun v celkovém zaměření programu, využívání vlastních zdrojů a revolvingových nástrojů. „Při nastavování nových pravidel si musíme uvědomit, že už nelze se zaměřovat pouze na infrastrukturní projekty a vybavenost území, ale že je potřeba se zaměřit na ekonomický růst a inovace. Dále je potřeba se postupně odpoutat od závislosti na evropských finančních zdrojích a využívat vlastní, resp. národní prostředky. A třetím východiskem pro budoucí nastavení programovacího období je posun od naprostého dotačního financování ke kombinaci dotací s revolvingovými nástroji,“ doplnil Martínek.

 

Ekonomická vyspělost regionů by se v budoucnu měla měřit podle takzvaného indexu konkurenceschopnosti, který zveřejnila Evropská komise v páté kohezní zprávě. Jedná se o dokument, který mapuje budoucí podobu kohezní politiky Evropské unie v členských zemích po roce 2013. Ze zprávy vyplývá, že hodnota indexu konkurenceschopnosti je v České republice nejnižší v severních a východních regionech, lépe je na tom jih a střední Čechy, nejlépe pak Praha. Model, který v páté kohezní zprávě použila Evropská komise a který vyplývá ze závěrů Světového ekonomického fóra, je použitý i pro dokument schválený Asociací krajů ČR. „V dalším programovacím období po roce 2013 bude kladen důraz na měřitelnost výstupů a výsledků a také na kvalitu podpořených záměrů,“ doplnil Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady, který se podílel na zpracování modelu

konkurenceschopnosti pro využití v České republice ve vztahu ke kohezní politice po roce 2013.

 

Prezentace dokumentu schváleného Asociací krajů ČR:

Model konkurenceschopnosti Asociace krajů ČR