Regionální rada vyhlásila šestou výzvu, bude rozděleno 1,6 miliardy korun

Celkem 1,6 miliardy korun bude rozděleno v rámci šesté výzvy Regionálního operačního programu (ROP) pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Výzvu, která má devět oblastí a podoblastí, dnes schválil Výbor regionální rady. Podporovány budou oblasti: silnice II. a III. třídy (700 mil.), infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (140 mil.), vzdělávání (250 mil.), volnočasové aktivity (150 mil.), tvorba integrovaných plánů rozvoje území Luhačovicka (100 mil.), Rožnovska (40 mil.) a Horního Vsacka (100 mil.) a dále podpora podnikatelských aktivit a služeb na území Rožnovska (50 mil.) a Vsacka (130 mil.)

"Jde o výzvu, která pokrývá široké spektrum rozvojových aktivit na celém území střední Moravy, proto ji považuji za velmi důležitou. Také jde o výzvu, v jejímž rámci poskytneme doposud nejvyšší částku podpory," uvedl předseda regionální rady a zlínský hejtman Libor Lukáš.

Mezi konkrétní podporované aktivity budou patřit úpravy silnic II. a III. tříd, modernizace či úpravy staveb a zařízení, budování dětských hřišť, multifunkčních zařízení, sokoloven, učeben informačních a komunikačních technologií a jazykového vzdělávání, hotely, penziony, lázeňská infrastruktura, sportovní areály, wellness apod. Příjemci dotace jsou zejména kraje, obce a nestátní neziskové organizace. V případě podpory podnikatelských aktivit jsou příjemci podnikatelské subjekty.

Uzávěrka příjmu projektů je 26. června letošního roku. Podrobné informace k jednotlivým oblastem budou zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz od 23. dubna letošního roku.