Regionální rada Střední Morava jako první vyhlásila výzvu

Dne 6. září 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila první výzvu k podávání žádostí o podporu z prioritní osy Doprava a Technická pomoc.

Konkrétně se jedná o oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura a 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu.

Veškeré informace k vyhlášení výzvy jsou k dispozici pod odkazem VÝZVY na www.rr-strednimorava.cz.