Regionální operační program "verze 0.9"

Nová verze Regionálního operačního programu Střední Morava byla předložena Evropské komisi.

Na základě připomínek ze strany Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR byl upraven dokument Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava pro období 2007 – 2013. Tento dokument byl ve verzi 0.9 vložen do systému Evropské komise. Nyní bude probíhat oficiální vyjednávání konečné podoby programu.

Dokument ke stažení