Regionální konference Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR - SR

Zlínský kraj  pořádá regionální konferenci zaměřenou na podporu spolupráce mezi příhraničními regiony na téma:

"Zhodnocení programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika 2004 - 2006 a příprava operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013",

která se bude konat dne 13.10.2006 v Academia Centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od 10:00 hodin.

Cílem konference je zhodnotit stávající program přeshraniční spolupráce na česko - slovenské hranici (2004 - 2006) a nastínit potenciálním žadatelům i široké veřejnosti přípravu operačního programu přeshraniční spolupráce pro programové období 2007 - 2013.

Na konferenci bude vyhodnocen program INTERREG IIIA ČR - SR z pohledu Řídícího orgánu, Národního orgánu, regionů a zprostředkujících subjektů. Vystoupí také zástupci úspěšných žadatelů o dotaci z tohoto programu s prezentací zrealizovaných projektů.

Pozvánku s podrobným programem konference si můžete prohlédnout zde. Svou účast můžete potvrdit do 10.10.2006 na e-mail miluse.ticha@kr-zlinsky_cz.