Rada vydala nový metodický pokyn k veřejným zakázkám

Regionální rada vydala nový Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2007, kterým reaguje na "Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU , nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013" schválené usnesením vlády ČR č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Metodický pokyn nabývá platnosti dne 1. dubna 2009 a je vztažen pro všechny vyhlášené výzvy k předkládání projektů, kdy zakázky a veřejné zakázky nebyly dosud vyhlášeny. Za datum vyhlášení je považováno datum odeslání výzvy k podání nabídky nebo datum zveřejnění.  

Plné znění metodického pokynu