První miliarda z ROP Střední Morava proplacena

jedno_euroweb.jpg Více než jednu miliardu z Regionálního operačního programu Střední Morava poslal v těchto dnech Úřad Regionální rady na účty měst, obcí a podnikatelů z Olomouckého a Zlínského kraje.

„Každý příjemce si ve smlouvě stanoví počet žádostí o platbu, na základě kterých jsou peníze z regionálního operačního programu průběžně vypláceny. Oproti minulému programovacímu období je průběžné financování realizace nespornou výhodou. Příjemce si může nastavit vyplácení peněz podle svých vlastních potřeb,“ řekl předseda Regionální rady Střední Morava Martin Tesařík. V tento okamžik je ukončeno a finálně vyplaceno celkem 21 projektů z Olomouckého (12) a Zlínského (9) kraje za 228 milionů korun. Je mezi nimi například projekt Rekonstrukce lesního penzionu Bunč (17,4 mil. Kč), Lázeňský dům Valaška – rekonstrukce nemovité kulturní památky od architekta Dušana Jurkoviče v Luhačovicích (14,2 mil. Kč), cyklostezka ve Šternberku (6,7 mil. Kč) a v Uničově (8,7 mil. Kč) či most ve Štěpánově (24 mil. Kč). Mezi zmíněnou miliardou jsou však i desítky dalších projektů.

 

Z 17,6 miliard korun, které byly vyjednány s Evropskou unií na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje, se jedná o část, která představuje 6,2% z celkové alokace na léta 2007 až 2013. „Ve srovnání s ostatními regionálními radami patříme mezi ty, které prozatím vyplatily jeden z největších objemů financí,“ pokračoval Tesařík. Podle ředitele Úřadu Regionální rady jsou v proplácení žádostí o platby největším problémem špatně zadané veřejné zakázky. „Příjemci často chybují v zadávání veřejných zakázek. Často musíme upravovat platby, které nepatří do uznatelných výdajů, čímž se celý proces proplácení výrazně zpomaluje,“ potvrdil ředitel úřadu Ivan Matulík. Přesto Regionální rada Střední Morava patří ve vyplácení peněz mezi ty úspěšné. K 20. červenci vyplatila 1,1 miliardu korun. Více proplatila pouze Regionální rada Jihovýchod (1,6 miliard).

 

Do července 2009 bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava podpořeno celkem 436 projektů za přibližně 7,5 miliard korun. Z toho 386 projektů má podepsané smlouvy o poskytnutí dotace, ve kterých se Regionální rada zavázala k proplacení celkem 6,6 miliardy korun. Další padesátka projektů čeká na doložení příloh nutných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Nové výzvy pro předkládání projektů jsou plánovány na podzim letošního roku. V září se bude se jednat například o silnice II a III třídy, cyklostezky, projekty zaměřené na sociální služby, volnočasové aktivity či podnikání v cestovním ruchu. Vyhlášena bude také speciální výzva na aquaparky, golfová hřiště a kongresová centra.