Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

2_euro.jpg V návaznosti na požadavky Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR, jimiž Evropská komise podmínila obnovení proplácení žádostí o platby ve všech operačních programech, je zveřejněn dokument s názvem Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

Řídící orgán ROP Střední Morava zároveň připravuje aktualizaci finančních oprav uplatňovaných v rámci ROP Střední Morava, a to na základě aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2012.

 

Aktualizovaný dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava bude předložen Výboru Regionální rady na jednání dne 8. 8. 2012 a následně bude zveřejněn.

Plná verze dokumentu před úpravou dle Metodiky finančních toků je ZDE.