Prostějovský zámek se otevírá veřejnosti

prost__jov.jpg Po dlouhých letech první výstava v prostorách prostějovského zámku. I takový výsledek může přinést dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. A téma - více než symbolické - slavné stavby města Prostějova.

Kromě Národního domu, pýchy hanácké secese, se město Prostějov pyšní řadou architektonických památek. Jednou z nich je i záměk v centru města, který v letech 1522 až 1526 nechali vybudovat Perštejnové. Z té doby pochází i bohatá sgrafitová výzdoba fasády. V současné době je zámek v majetku města a po dlouhá léta hledal své využití. Vzhledem k charakteru stavby a lokalitě se jako nejvýhodnější jevila varianta výstavních prostor pro veřejnost s podporou návazných služeb. Kromě zpřístupnění památky veřejnosti zde za podpory Evropské unie vzniklo regionální informační centrun spolu se školícími místnostmi a zázemím.

Beznála desetimilionová investice města byla realizována s finanční podporou Regionálného operačního programu Střední Morava ve výši 8,3 milionů korun.