Prostějovská ZUŠ v novém školním roce funguje v zámeckých prostorách

SAM_0348_web.jpg Historizující prostor tanečního sálu, učebny dramatické a výtvarné výchovy, hygienické zázemí či šatny mohou v novém školním roce využívat žáci i pegagogové Základní umělecké školy v Prostějově. Město využilo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 9,6 milionů korun.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambroze se do nově zrekonstruovaných prostor prostějovského zámku přestěhovala z Kravařovy ulice. Původní prostory školy začaly být kapacitně nevyhovující, a proto město začalo hledat novou variantu. Řešení našlo v rekonstrukci části prostějovského zámku, který nebyl dlouhá léta využíván. Kromě velmi citlivě provedených interiérových úprav zde současně vzniklo nové schodiště a výtah pro bezbariérový přístup. "Architekti respektovali historický základ stavby a velmi citlivě ji doplnili nezbytnými stavebními úpravami tak, aby se zde žáci cítili dobře," komentoval nový vzhled umělecké školy ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Kromě prostor ZUŠ byla v prostorách zámku z ROP Střední Morava financována i úprava prostor pro provoz informačního střediska.

Město Prostějov patří mezi velmi úspěšné žadatele o dotace z ROP STřední Morava. Doposud bylo městu schváleno 12 projektů za 137 milionů korun. Většinu z nich město již úspěšně zrealizovalo. V letních měsících byly městu schváleny ještě dva projekty a to na cyklostezku Hloučela a úpravy přírodovědných učeben na základních školách.

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v letech 2007 až 2013 přiděleno 17,5 miliard korun. Z toho již dnes máme schváleny projektové záměry za 16 miliard korun. Do konce roku 2013 zbývá ještě vyhlásit výzvy za půl druhé miliardy.