Projekty na krizovou infrastrukturu lze odevzdat na konci května

rozhlas.jpg O jeden měsíc byl prodloužen termín pro předkládání integrovaných projektů a projektových žádostí v podoblasti podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury vyhlášené v rámci výzvy č. 41/2013 ROP Střední Morava. Konečný termín byl přesunutý z původního 30.4.2013 na aktuální datum 31.5.2013.

Rozhodl o tom Výbor Regionální rady v korespondenčním hlasování. Důvodem byla komplikovaná a časově náročná příprava integrovaného projektu a na něj navazující příprava individuálních projektů.

Lhůty u ostatních oblastí/podoblastí podpory vyhlášených ve výzvě č. 41/2013 zůstávají beze změn, tj. 30.4.2013 do 12:00 hodin.