Prodloužení termínu odevzdání žádostí ve výzvě č. 02/2007

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava oznamuje prodloužení termínu odevzdání projektových žádostí do pátku 29. února 2008 do 13:00 hodin .

Důvodem pro prodloužení termínu jsou komplikace spojené s vyplňováním a ukládáním dat do webové žádosti BENEFIT7. Vzniklé problémy jsou způsobeny přetížeností systému, což se projevuje např. při ukládání žádosti do systému.