Prodloužení lhůty pro schválení žádosti o platbu

euro_coins.jpg Vzhledem ke kumulaci přijatých žádostí o platby k projektům financovaným z Regionálního operačního programu Střední Morava dochází k dočasné změně lhůt pro jejich schválení.

Doba schválení žádostí se metodickým oznámením č. 26 mění na 40 pracovních dní. Doba na provedení úhrady dotace na bankovní účet příjemce zůstává 10 pracovních dnů. Celková doba schválení Žádosti o platbu a provedení úhrady dotace na bankovní účet příjemce se prodlužuje po dobu platnosti tohoto metodického oznámení na 50 pracovních dnů. Ostatní podmínky administrace Žádostí o platbu se nemění.

Plný text metodického oznámení:

26 Dočasné prodloužení lhůty ke schválení Žádostí o platbu a úhrady dotace na bankovní účet příjemce