Problematika plnění pravidla N+3, N+2

euro_coins.jpg Olomouc, 6.12.2013 - Se závěrem letošního roku spěje ke svému konci také programovací období 2007-2013, kdy bylo možné čerpat prostředky z evropských fondů. Neznamená to ale, že členské státy musí peníze „utratit“ do konce roku. Příjemci dotací mohou finance čerpat ještě dva roky poté. A díky nedávné devizové intervenci ČNB mohou nyní operační programy získat dotace ve vyšším objemu prostředků.

Pro Českou republiku byla v programovém období 2007-2013 alokována částka 750 miliard Kč. Ukazuje se však, že jen v letošním roce ČR nevyužije, dle MMR, až 30 mld. Kč a za celé uplynulé programové období má tato částka dosáhnout 70 mld. Kč, dle některých pesimistických studií dokonce až 250 mld. Kč. ROP Střední Morava alokaci využije beze zbytku. Regionální programy patří do programů s nízkým rizikem.

Kvůli nedávné devizové intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny vůči euru však již tato čísla nemusí být aktuální. Díky tomu bude muset ROP Střední Morava proplatit v roce 2014 o cca 100 mil. Kč více. Alokace peněz je uváděna v eurech a tak po převodu peněz na české koruny vzniká situace, že ČR může vyčerpat vyšší objem prostředků z evropských fondů. Hrozí tak větší riziko, že české operační programy nezvládnou tyto prostředky vyčerpat a bude nutné je vrátit. Současně se tak zvyšuje riziko nesplnění pravidla N+3/N+2 pro rok 2014.

K hlavním problémům, díky kterým může dojít ke zpožďování projektů, patří časový posun předkládání Žádostí o platbu či rizikové projekty, kde hrozí riziko odstoupení žadatele od realizace projektu resp. nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace. Může tak nastat situace, kdy u zpožděných žádostí může vzniknout problém s plněním pravidla N+2 na konci roku 2014. S ohledem na tuto situaci přistoupí ROP Střední Morava k několika opatřením, aby tak eliminoval riziko jeho nenaplnění. Nově tak např. bude zpřísněn postup při změnách v Žádostech o platbu, což bude také uvedeno přímo ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že nebude dodrženo pravidlo N+2 a ROP Střední Morava přijde o část alokace, bude příjemcům, kteří nedodrželi stanovený harmonogram předkládání Žádostí o platbu, vyplacena adekvátně nižší dotace než příjemcům, kteří stanovený harmonogram dodrželi.

 

 

Kontakt:

Bc. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz