Proběhla úprava aktuálních postupů prostřednictvím metodických oznámení

web_2.jpg Upřesnění postupů při prokazování zajištění financování v rámci první etapy hodnocení projektu financovaného z ROP Střední Morava nebo postup zadavatelů veřejných zakázek, které probíhají mimo režim zákona s datem po 1. dubnu 2012, kdy byl příslušný zákon aktualizován, jsou posledními metodickými oznámeními vydanými Úřadem Regionální rady.

Upřesnění postupů při prokazování zajištění financování v rámci první etapy hodnocení projektu financovaného z ROP Střední Morava

 

Postup zadavatelů veřejných zakázek, které probíhají mimo režim zákona s datem po 1. dubnu 2012