Proběhla revize příručky pro příjemce

Úřad Regionální rady provedl revizi Příručky pro příjemce ve výzvách číslo 01 až 05. Důvodem je zajištění souladu mezi příručkou a textem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace, kterou podepisují příjemci dotace s Regionální radou.

Revize:

Příručka pro příjemce - výzva č. 01

Příručka pro příjemce - výzva č. 02

Příručka pro příjemce - výzva č. 03

Příručka pro příjemce - výzva č. 04

Příručka pro příjemce - výzva č. 05