Příjemci dotace z ROP Střední Morava zmrazení peněz nepocítí

euro_coins.jpg Evropská komise ve středu 14. března zmrazila Česku minimálně na několik měsíců proplácení peněz z evropských fondů. Podle Ministerstva financí ČR je důvodem netransparentní nakládání s dotacemi Evropské unie a špatná kontrola. Příjemci dotace z ROP Střední Morava by však celorepublikové zmrazení evropských peněz neměli při proplácení plánovaných žádostí o platbu pocítit.

Výhrady, které Evropská komise dlouhodobě uplatňuje vůči České republice, se týkají zejména nastavení systému auditů, kontrol a průběhu veřejných zakázek. Proto také některým operačním programům už na začátku roku zastavila Evropská komise čerpání. Regionální operační program Střední Morava nepatří mezi ty, vůči kterým Evropská komise uplatňuje výhrady. „Den před pozastavením plateb jsme měli Monitorovací výbor, kterému byli přítomni i dva zástupci Evropské komise a ti byli s průběhem čerpání ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji spokojeni,“ pokračoval Matulík. Pozastavení plateb se nicméně týká všech operačních programů, tedy i ROP Střední Morava. „Od Ministerstva pro místní rozvoj máme na účtu peníze na předfinancování projektů, takže pokud bude náprava sjednána do června 2012, jak je uváděno, měli bychom proplácet žádosti o platbu standardně,“ doplnil ředitel Matulík.

Navýšením alokace v lednu letošního roku, disponuje ROP Střední Morava 17,5 miliardami korun pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje v oblasti dopravy, rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu v regionu. Výbor Regionální rady doposud schválil projekty za 14,4 miliardy korun, z toho jsou již ukončeny projekty za 7,5 miliard korun.