Příjemci dotace z ROP Střední Morava nemají povinnost zřízení účtu u ČNB

2_euro.jpg Poskytování dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato skutečnost je stanovena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a to v ust. § 16a, který říká, že: „Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem“. Dotace z ROP Střední Morava jsou poskytovány tedy z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, nikoli ze státního rozpočtu.

 

Vzhledem k výše uvedenému se při poskytování dotací z ROP SM nepostupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a na příjemce dotace z ROP SM se tedy nevztahuje povinnost zřídit účet u České národní banky k příjmu dotací. Účty, které jsou uvedeny ve stávajících smlouvách o dotaci jsou tedy plně postačující k příjmu dotací z ROP Střední Morava a není třeba je měnit.