Prezentace z konzultačních dnů

Přibližně stovka zájemců využila možnosti konzultovat nejasnosti při předkládání projektů přímo s pracovníky Úřadu Regionální rady na konzultačních dnech, které probíhaly v Olomouci a ve Zlíně. Na jednom místě si tak mohli vyslechnout řešení problematických oblastí, které trápí je samotné nebo ostatní předkladatele projektů.

Součástí konzultačních dnů byla i přednáška zaměřená na veřejnou podporu a publicitu projektů.

Dokumenty ke stažení

Prezentace jsou k dispozici v sekci Konference, semináře.