Prezentace z konference Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR - SR

V pátek 13. října 2006 proběhla v prostorách zlínské Univerzity Tomáše Bati regionální konference Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR - SR na téma:

"Zhodnocení programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika 2004 - 2006 a příprava operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013".

Na konferenci byl vyhodnocen program INTERREG IIIA ČR - SR z pohledu Řídícího orgánu, Národního orgánu, regionů i zprostředkujících subjektů. Vystoupili zde rovněž zástupci úspěšných žadatelů o dotaci z tohoto programu s prezentací zrealizovaných projektů.

Veškeré prezentace jsou k dispozici zde