Prezentace hostů Výroční konference ROP Střední Morava najdete na našem webu

JAN_8289.jpg Ve středu 30.9.2015 se v Přerově uskutečnila Výroční konference ROP Střední Morava „18,3 miliardy pro Olomoucký a Zlínský kraj“.  Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých hostů nejen z řad příjemců dotací z ROP Střední Morava. O přínosech evropských fondů hovořili např. zástupci krajů, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu Regionální rady a nechyběl ani pohled ekonomického experta. Své zkušenosti přednesli i zástupci měst, obcí i podnikatelů.

Jednotlivé prezentace hostů jsou k dispozici na http://www.rr-strednimorava.cz/folder/1069/.