Převis poptávky po financování z ROP je obrovský

Až sedminásobný převis poptávky po financování projektů z Regionálního operačního programu řeší v posledním období u některých oblastí či podoblastí podpory Úřad Regionální rady.

"Například u měst je poptávka po financování 7,5krát vyšší než bylo stanoveno ve výzvě, u venkova byla situace odbobná," řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Při takovém převisu je pro úřad velice obtížné plnit termíny hodnocení uvedené v Příručce pro žadatele. "Denně se nás žadatelé ptají, v jaké fázi hodnocení je příslušná oblast podpory. My je bohužel musíme odkazovat na pozdější termíny. Předběžně počítáme asi s měsíčním zpožděním," doplnila vedoucí odboru řízení projektů Lenka Lokajová Hnilová.

Aktuálně hodnocené oblasti a podoblasti podpory:

  • Podoblast podpory 2.2.2 – Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
  • Podoblast podpory 2.2.3 – Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
  • Podoblast podpory 2.2.5 – Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
  • Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a podoblast podpory 3.3.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro Intergované plány rozvoje území v Olomouckém kraji.

Úřad Regionální rady se žadatelům omlouvá za případné způsobené komplikace a doporučuje aktivity spojené s konkrétními projekty plánovat s ohledem na množství předložených projektů.