Předsedou Regionální rady Střední Morava se stal Jiří Rozbořil

DSC03558.jpg Předsedou Výboru Regionální rady Střední Morava se stal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Jeho zástupcem zůstává hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Ve čtvrtek o tom rozhodl Výbor Regionální rady na svém jednání v Otrokovicích.

 „Hlavním úkolem Výboru Regionální rady v příštím roce bude vyhlásit výzvy na zbývající alokaci v programu, dokončit přibližně 200 projektů, které jsou aktuálně v administraci a v neposlední řadě se připravit na nadcházející programové období po roce 2013,“ řekl nově zvolený předseda, Jiří Rozbořil. To, kolik peněz bude v příštím roce připraveno na nové výzvy, bude známo na začátku ledna příštího roku, kdy proběhne první pracovní jednání Výboru Regionální rady. „Do konce roku budeme mít aktualizovaný finanční plán na další období a budeme tak moct předložit i aktuální harmonogram výzev pro příští rok. Podle posledních propočtů by se mohlo jednat o částku necelé půldruhé miliardy korun,“ doplnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Podle plánu práce, který byl na jednání výboru rovněž schválen, by mělo být definitivně jasno po 9. lednu 2013, kdy proběhne první plánované jednání výboru.

 

Členové Výboru Regionální rady dále nominovali zástupce do Monitorovacího výboru ROP Střední Morava. Těmi jsou za olomouckou část výboru Jiří Rozbořil, Michal Symerský a Pavel Šoltys. Zlínskou komoru bude reprezentovat Stanislav Mišák, Jaroslav Drozd a Ladislav Kryštof. Monitorovací výbor je složen ze zástupců ministerstev, krajů, obcí, podnikatelů a neziskového sektoru.  Jeho úkolem je schvalovat kritéria pro výběr projektů a posuzovat výsledky realizace programu v Olomouckém a Zlínském kraji. Na nejbližším jednání, které se uskuteční 6. února 2013, bude zvolen i předseda a místopředseda Monitorovacího výboru ROP.

 

Regionální operační program Střední Morava je realizován v Olomouckém a Zlínském kraji v letech 2007 až 2013. Ze 17,5 miliard korun, které byly vyčleněny na rozvoj regionu, jsou schváleny projekty za 16,3 miliardy (885 projektů), z toho je 565 projektů za 8,6 miliardy již ukončeno, což znamená, že slouží obyvatelům Olomouckého a Zlínského kraje.