Předseda Regionální rady Lukáš diskutoval se zaměstnanci Úřadu Regionální rady

"Úřad Regionální rady není pouze úřadem pro úřad, ale musíme si všichni uvědomit, že jsme tady zejména proto, abychom zvýšili růstový potenciál regionu soudržnosti Střední Morava," řekl na setkání se zaměstnanci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava její předseda, Libor Lukáš.

Předseda Regionální rady dále ve svém krátkém projevu zdůraznil potřebu vysokého pracovního nasazení při přípravě prvních výzev z Regionálního operačního programu Střední Morava a zároveň nastínil své vize týkající se realizace programu v Olomouckém a Zlínském kraji. "Výčet problémů mi nestačí, chci slyšet jejich řešení a to, kdy budeme moci vyhlásit první výzvy," reagoval na problémové oblasti předseda Lukáš.
První výzvy budou vyhlášeny ještě v roce 2007 a budou se týkat minimálně silnic II.a III. třídy a prioritní osy 4 – Technické pomoci.